LV | RU | EN | SE
Par tipogrāfiju
Iespējas
Produkcija
Galerija
Mūsu klienti
Kontakti

 

KPFI


2011.gada martā mūsu projekts "LV KU SIA "HM Rīga" ražošanas ēkas rekonstrukcija atbilstoši zema enerģijas patēriņa prasībām" piedalījās Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā "Zema enerģijas patēriņa ēkas".

2011.gada augustā LV KU SIA "HM Rīga" uzaicināja parakstīt līgumu ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un SIA "Vides investīciju fonds". Projekta kopējā attiecināmo izdevumu summa ir 485 463,80 Ls, tajā skaitā 312 978,92 Ls– līdzfinansējums no KPFI puses. Projekta īstenošanas rezultātā tiks sasniegts CO2 emisijas samazinājums par 305.598 t/gadā. Projektu plāno pabeigt 2012.gada jūnijā.

LV KU SIA "HM Rīga" ražošanas ēkas rekonstrukcija atbilstoši zema enerģijas patēriņa prasībām.

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projekta KPFI-10/43 mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, veicot ražošanas ēkas rekonstrukciju atbilstoši zema enerģijas patēriņa ēku būvniecības prasībām.
Uzlabojot ražošanas ēkas energoefektivitāti, samazināsies siltumenerģijas patēriņš, kā rezultātā samazināsies oglekļa dioksīda emisijas un ēkas uzturēšanas izdevumi
Projekta īstenošanas vieta Mūkusalas iela 63, Rīga.

Šobrīd ir noslēdzies pēdējais etaps projekta „LV KU SIA „HM Rīga” ražošanas ēkas rekonstrukcija atbilstoši zema enerģijas patēriņa prasībām” tehniskā būvprojekta saskaņošanā būvvaldē. Projekts ir akceptēts.

LV KU SIA „HM-Rīga” jūnijā veica iepirkuma „Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi un ventilācijas sistēmas ierīkošana LV KU SIA „HM Rīga” ražošanas ēkā” procedūras izsludināšanu. Tika saņemts viens piedāvājums no SIA „Liktenis”, ar kuru jūnijā tika noslēgts līgums par projektā paredzēto darbu izpildi.

20.11.2012. LVIF 2012. gada augustā apstiprināja LV KU SIA „HM Rīga” iesniegtos grozījumus projekta „LV KU SIA „HM Rīga” ražošanas ēkas rekonstrukcija atbilstoši zema enerģijas patēriņa ēkām” īstenošanas pagarinājumam, nosakot projekta īstenošanas termiņu ne vēlāk kā līdz 2013. gada 1. janvārim.

Projekta ietvaros ražošanas ēkai tika veikta logu, durvju un vārtu nomaiņa, tika siltināta ēkas fasāde, grīda, jumta konstrukciju rekonstrukcija un seguma ierīkošana.

28.12.2012 

2011.gada jūlijā Vides ministrija apstiprināja projekta iesniegumu ar identifikācijas Nr. KPFI-10/43  Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Zema enerģijas patēriņa ēkas”, LV KU SIA „HM Rīga” iesniegto projektu „LV KU SIA „HM Rīga” ražošanas ēkas rekonstrukcija atbilstoši zema enerģijas patēriņa prasībām”.

2013.gada 1.janvārī  šis projekts tika sekmīgi pabeigts.  Realizējot projektu, visas plānotās aktivitātes ir īstenotas,  labā kvalitātē un atbilstoši noslēgtajam līgumam. Ražošanas ēkas rekonstrukcijas darbus veica SIA „Liktenis”, savukārt būvuzraudzības un autoruzraudzības darbus objektā veica SIA „AL Projekts”.

 

 


Top.LV